Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Awesome Image
Diagnostyka S.A.

Od czerwca realizujemy część praktyczną kursów dla diagnostów laboratoryjnych w ramach projektu

"Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"
Diagnostyka prowadzi zajęcia w ramach umowy z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, a projekt szkoleniowy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Jest to część szerszego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.
+
Ekspertów
+
Godzin praktyk
Liczba tematów
Liczba uczestników

Gdzie prowadzimy szkolenia?

Wrocław

Medyczne Laboratorium Diagnostyka - ul. Opolska 131a

Warszawa

Medyczne Laboratorium Diagnostyka – ul. Jutrzenki 100

Poznań

Medyczne Laboratorium Diagnostyka - ul. Dąbrowskiego 77a
Nabór na kursy

Zapisz się

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo