Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Archive for l.ziec@diagnostyka.digital

Archive for l.ziec@diagnostyka.digital

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo