Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

O projekcie

O projekcie

Kursy stacjonarne Diagnostyka S.A. od czerwca 2023 realizuje na zlecenie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych kurs stacjonarny stanowiący część praktyczną projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.
Program UE Jest to działanie w ramach programu nr POWR.07.01.00-00-0002/22-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.
Praktyka Diagności laboratoryjni, którzy zgłosili się do realizacji kursu, zaliczyli już część teoretyczną, a teraz przystępują do części praktycznej, pokazującej zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy w laboratorium.
Specjaliści Do realizacji zaangażowaliśmy specjalistów z poszczególnych dziedzin zarówno tych z grona naszych pracowników jak i z zewnątrz Diagnostyki.
3 dniowy kurs Kurs stacjonarny trwa 3 dni i obejmuje 7 modułów tematycznych po 3 godziny dydaktyczne. Zajęcia realizowane są wg. programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia.
Awesome Image
Nabór na szkolenia nadal trwa

Zapisz się

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo