Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Obszary tematyczne

Obszary tematyczne

Poznaj tematy

Szkolenia praktyczne

Hematologia

3 tematy

Serologia

1 temat

Immunologia

1 temat

Biochemia

2 tematy

Mikrobiologia

1 temat

Cytologia

3 tematy
funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo