Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Regulamin strony od dnia 28.09.2022

Regulamin strony od dnia 28.09.2022

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo