Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Aneta Zakrzewska

Aneta Zakrzewska

Aneta Zakrzewska

Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Autor materiałów z zakresu serologii. Od 2005 roku nieustannie rozwijająca swoją pasję do immunologii transfuzjologicznej. Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi w SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo