Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Anna Piotrowska-Mietelska

Anna Piotrowska-Mietelska

Anna Piotrowska-Mietelska

Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, współautor materiałów z diagnostyki molekularnej i badań genetycznych. Organizatorka i wykładowca wielu konferencji poświęconych szeroko rozumianej tematyce z zakresu diagnostyki infekcji metodami biologii molekularnej oraz genetyki człowieka w obszarze diagnostyki chorób genetycznych jak i profilaktyki. Z olbrzymim doświadczeniem praktycznym w organizacji pracowni z tego zakresu, jak i opracowywania badań realizowanych w tym obszarze. Jako Dyrektor ds. strategii i rozwoju badań genetycznych i molekularnych sprawuje nadzór nad wszystkimi pracowniami biologii molekularnej i genetyki w Diagnostyka S.A. Koordynuje współpracę innych Laboratoriów genetycznych w ramach grupy kapitałowej Diagnostyka.

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo