Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Bożena Wojciechowska

Bożena Wojciechowska

Bożena Wojciechowska

Dr n. farm., specjalista diagnostyki laboratoryjnej i zdrowia publicznego, wieloletni wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji naukowych, w tym z dziedziny Immunologii. W ramach programu POWER współautor materiałów edukacyjnych z zakresu immunologii, prowadząca zajęcia z tego tematu w Warszawie i Wrocławiu.

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo