Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Danuta Kozłowska

Danuta Kozłowska

Danuta Kozłowska

Specjalista analityki klinicznej, współautor materiałów z zakresu biochemii, cytologii, hematologii, oraz immunologii, zapewnia wsparcie merytoryczne przy organizacji poszczególnych modułów. Nauczanie praktyczne zawodu diagnostów jest obecnie jej celem zawodowym. Razem z innymi członkami działu Medycznego w Diagnostyce S.A. przygotowuje materiały dla diagnostów, lekarzy i pacjentów. W ramach katedry Medycyny laboratoryjnej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie prowadzi ćwiczenia z zakresu prawidłowego wdrażania fazy preanalitycznej w zespołach pielęgniarskich i ratowników medycznych, a przyszli lekarza uczą się jak interpretować wyniki i współpracować z diagnostami z korzyścią dla pacjenta. Uczestniczy w prowadzeniu kursów specjalizacyjnych organizowanych przez Ośrodek Szkolenia kadr medycznych przy UJ w Krakowie.

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo