Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Dawid Radziszewski

Dawid Radziszewski

Dawid Radziszewski

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo