Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Ewa Stepnowska

Ewa Stepnowska

Ewa Stepnowska

Specjalista mikrobiologii medycznej, współautor materiałów z zakresu mikrobiologii, koordynuje realizacje kursów projektu w Warszawie. Diagnosta z olbrzymim doświadczeniem w zakresie mikrobiologii. Utalentowany Menager, organizator, wspaniały nauczyciel zawodu.

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo