Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Grzegorz Machnik

Grzegorz Machnik

Grzegorz Machnik

Dr hab. n. med. Adiukt badawczo-dydaktyczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej. Współautor materiałów z diagnostyki molekularnej. Wieloletni opiekun i doradca Krakowskiej Pracowni Biologii molekularnej w Krakowie.

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo