Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Iwona Bisaga

Iwona Bisaga

Iwona Bisaga

Diagnosta laboratoryjny, z-ca kierownika pracowni cytologii laboratorium Diagnostyka w Krakowie, współautor materiałów z zakresu cytologii. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w zakresie cytologii ginekologicznej i LBC od tego roku przekazuje nowym pracownikom - diagnostom w pracowniach cytologicznych Diagnostyki S.A. w całej Polsce.

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo