Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Sylwia Balicka

Sylwia Balicka

Sylwia Balicka

Specjalista mikrobiologii medycznej – współautor materiałów z mikrobiologii, prowadzi zajęcia z tego modułu podczas kursów we Wrocławiu. Diagnostka z olbrzymim doświadczeniem w zakresie mikrobiologii, nauczyciel zawodu opiekun diagnostów przygotowujących się do specjalizacji.

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo