Realizujemy część praktyczną kursów w ramach projektu "Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19"

Tomasz Anyszek

Tomasz Anyszek

Tomasz Anyszek

Dr n. med., specjalista diagnostyki laboratoryjnej i zdrowia publicznego, Pełnomocnik Zarządu Diagnostyki S.A. ds. spraw Medycyny Laboratoryjnej. Współtworzył materiały z zakresu biochemii oraz immunologii, zapewnia koordynację merytoryczną całości kursu realizowanego w Diagnostyce S.A. Wieloletni nauczyciel akademicki, naukowiec autor wielu prac opublikowanych przy Katedrze Medycyny Laboratoryjne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Ekspert opiniujący materiały dotyczące medycyny Laboratoryjnej dla Ministerstwa Zdrowia, Pracodawców RP.

funds-ue-logo
rp-logo
ue-logo